Súčasťou projektu Monumentis je vyhotovenie a prezentovanie digitalizácie najstaršej kroniky františkánskeho kláštora vo Fiľakove, ktorá je dostupná s prekladom na tejto webovej stránke v slovenskom alebo maďarskom jazyku.

Napíšte komentár