Reštaurovanie výmaľby kostola vo Fiľakove

Proces reštaurovania bol navrhnutý a vykonaný odborníkmi. Samotná práca prebieha vo viacerých fázach, ktoré boli zdokumentované na fotografiách. Prvú fázu si môžete prezrieť v priloženej fotogalérii. 

Napíšte komentár