Stretnutie projektového manažmentu v Budapešti

V rámci projektu MONUMENTIS SKHU/1601/1.1/060 sa uskutočnilo tretie stretnutie projektového manažmentu 23. septembra 2019, tentoraz v priestoroch Maďarskej Františkánskej cirkvy Fons Sacer v Budapešti.

V príjemnej atmosfére zástupcovia Maďarskej Fons Sacer, slovenského partnera a predstavitelia spoločnosti zabezpečujúca manažment samotného projektu diskutovali o doterajšom napredovaní a výsledkoch projektu, ako aj o zostávajúcich úlohách a spoločných aktivitách.

Nasledujúce verejné podujatie sa uskutoční 17. októbra 2019 v Mátraverebély-Szentkút ako Historia Domus konferencia o histórii cirkvi, kde budú prezentované a prediskutované výsledky historického výskumu projektu.

Pozvánka a program konferencii je k dispozícii tu: http://skhu.szentkut.hu/historia-domus-konferencia/

Project management meeting in Budapest

In the frame of the SKHU/1601/1.1/060 MONUMENTIS project, the third project management meeting has been held on 23th of September 2019, this time at the Fons Sacer headquarters in Budapest.

In a pleasant atmosphere the representatives of Fons Sacer, the Slovakian partner and the project management company discussed the progress and the results of the project so far, as well as the remaining tasks and upcoming joint activities.

The next public event is planned for 17th of October 2019 in Mátraverebély-Szentkút as a Historia Domus Church History Conference, where the results of the historical research of the project would be presented and discussed.

Invitation and Conference programme is available here: http://skhu.szentkut.hu/historia-domus-konferencia/

Napíšte komentár