Výzva na predloženie ponúk na zákazku z nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Reštaurovanie interiéru veže Františkánskeho kostola v Bratislave

Opis predmetu zákazky:

  • Našou požiadavkou je reštaurovanie interiéru veže Františkánskeho kostola v Bratislave. Predmetná zákazka je zložená z troch častí  (fáz), ktoré navzájom na seba nadväzujú avšak jednotlivé fázy môžu zabezpečovať rozdielni dodávatelia.

Dôležité upozornenie:

v prípade záujmu o zákazku je možné si vyžiadat projektovú dokumentáciu k realizácii schodov. Taktiež je, po dohode,  možná aj obhliadka miesta realizácie.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete v priložených dokumentoch nižšie.

  1. Výzva na predloženie ponúk
  2. Príloha č.1 výzvy na predloženie ponúk
  3. Príloha č.2 výzvy na predloženie ponúk

Napíšte komentár