Dňa 13.03.2018 bola zverejnená výzva na zákazku „Reštaurovanie veže františkánskeho kostola“.
Identifikácia zákazky vo vestníku UVO:
Linka EVO:

Napíšte komentár